Header airco nijlan

NIEUW: NU OOK HFO-1234YF (R-1234YF) KOUDEMIDDEL AIRCO SERVICE!

Aircogas is verantwoordelijk voor de koeling van uw airco. Hoewel dit met veel verschillende gassen gedaan kan worden, zijn R134-a en HFO-1234yf (oftewel R-1234yf) de meest voorkomende. Sinds kort hebben wij zowel voor auto’s met het koudemiddel R-134a als met het nieuwe koudemiddel HFO-1234yf de juiste apparatuur.

Jaarlijks verliest het aircosysteem tot circa 10% van het koudemiddel op natuurlijke wijze, door diffusie van slangen en verbindingselementen. Daardoor wordt het koelvermogen al na zo’n 3 jaar merkbaar minder. Het koudemiddel dat door de airconditioning circuleert, dient als transportmedium voor de eveneens in het systeem aanwezige olie. Deze olie heeft de airconditioningcompressor nodig voor de smering. Wanneer het systeem te weinig koudemiddel bevat, kan het zijn dat de compressor onvoldoende wordt gesmeerd, met als mogelijk gevolg dat de compressor geheel uitvalt. Dit kan worden voorkomen door de airconditioninginstallatie jaarlijks te laten controleren.

WAT HOUDT EEN AIRCO SERVICEBEURT PRECIES IN?

 • Voertuigen voorzien van een HFO-1234yf systeem mogen pas een servicebeurt krijgen als er vooraf een gasanalyse is uitgevoerd. Een airco-servicebeurt omvat de volgende werkzaamheden:
 • Koudemiddelanalyse; controle of er R-134a of HFO-1234yf koudemiddel in het aircosysteem zit.
 • Airco wordt gecheckt op werking. Aan de hand hiervan wordt bepaald of een onderhoudsbeurt gewenst is.
 • Verwijdering van het oude koudemiddel uit het aircosysteem (dit wordt gerecycled), inclusief het afzuigen van de oude olie.
 • De filters en filterdroger worden nagekeken en (indien noodzakelijk) vervangen.
 • Het systeem wordt met droge stikstof afgeperst en gecontroleerd op lekkage.
 • Geen lekkage gevonden, dan wordt het complete aircosysteem gevacumeerd om lucht en vocht te verwijderen.
 • nieuwe aircopomp olie wordt toegevoegd.
 • Detectievloeistof (fluor) wordt toegevoegd, zodat bij een volgende controle lekkages sneller opgespoord kunnen worden.
 • Het aircosysteem wordt opnieuw gevuld met het juiste koudemiddel (volgens fabrieksspecificaties).
 • Het gehele systeem wordt nogmaals gecontroleerd op lekkage en op druk en temperatuur.
 • De condensor wordt gereinigd, evenals de ruimte tussen de condensor en de koeler.
 • De verdamper en de luchtkanalen worden gereinigd met een bacteriedodend middel.
 • Verzegeling servicenippels.

NB: Aircosystemen die al leeg zijn, worden eerst afgeperst en gecontroleerd op lekkage.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN R-134A KOUDEMIDDEL EN HFO-1234YF KOUDEMIDDEL?

 • Het R-134a koudemiddel is sinds begin jaren ’90 de opvolger van het vervuilende R-12 gas. In 2010 werd door de meeste autofabrikanten besloten om geleidelijk over te stappen op het HFO-1234yf koudemiddel.
 • Het HFO-1234yf koudemiddel is milieuvriendelijker dan het R-134a koudemiddel.
 • Het HFO-1234yf koudemiddel is krachtiger.
 • Het HFO-1234yf koudemiddel wordt in steeds meer auto’s gebruikt en op den duur zal het R-134a koudemiddel worden afgeschaft.

HOE WEET IK MET WELK KOUDEMIDDEL DE AIRCO VAN MIJN AUTO GEVULD IS?

Soms is het te controleren middels een sticker onder uw motorkap. Mocht u het niet zeker weten, dan kunnen wij voor u een koudemiddelanalyse uitvoeren. Op die manier voorkomt u dat uw airco wordt gevuld met het verkeerde koudemiddel.